IFFHS ALL TIME ARMENIA MEN'S DREAM TEAM - 10IFFHS ALL TIME DREAM TEAMS

TODAY - ARMENIA - 10


IFFHS ALL TIME ARMENIA MEN’S DREAM TEAM 

 

(4-4-2)

 

GK Alyosha Abramyan


RB Sargis Hovsepyan


CB Aleksandr Kovalenko


CB Ashot Khachatryan 


LB Manuk Semerdzhyan


RM Henrikh Mkhitaryan


CM Hovhannes Zanazanyan


CM Arkady Andreasyan


LM Khoren Hovhannisyan


FW Sargis Ovivyan


FW Eduard Markarov